Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 


aġġornat
 

Katigoriji oħra

L-Aħħar Aħbarijiet

 
 

 


 

Survey minn ġrupp xettiku dwar l-Unjoni Ewropea

Il-ġrupp xettiku dwar l-Unjoni Ewropea qed jagħmlu survey dwar kif il-Maltin iħossuhom wara għaxar snin ta’ sħubija fl-Unjoni Ewropea...>>>

 


 

Erin Tanti aktarx jitressaq il-Qorti llum

Minn informazzjoni li għandu Ġrajjietmalta.Com jidher li Erin Tanti jista' jkun li jitressaq il-Qorti llum...>>>

 


 

Gordon Manche se jippreżenta petizzjoni kontra l-adozzjoni tat-tfal minn koppji gay

Gordon John Manche, li jmexxi l-kongregazzjoni River of Love Christian Fellowship, illum se jippreżenta petizzjoni lill-Membri Parlamentari kontra l-adozzjoni tat-tfal minn koppji tal-istess...>>>

 


 

Sitta jweġġgħu fi splużjoni ta' gass CO2 abbord jott f'Manoel Island

Sitt ħaddiema li jaħdmu fil-Manoel Island Yacht Yard dalgħodu weġġgħu fi splużjoni ta' gass li seħħet fi slip way għall-ħabta tal-11.30am. Fil-post issejħu tliet Ambulanzi, li ħadu lill-ħaddiema l-Isptar Mater Dei għal aktar kura...>>>

 


 

Il-karozza li użaw Mintoff u Borg Olivier esebita fil-Birgu

Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-35 anniversarju minn meta Malta kisbet il-ħelsien tagħha, il-karozza li kienet użata, kemm mill-eks-Prim Ministru Duminku Mintoff kif ukoll mill-eks-Prim Ministru Ġorġ Borg Olivier, kienet esebita fil-Birgu...>>>

 


Illejla l-aħħar Seduta Parlamentari għal Marie Louise Coleiro Preca

Is-Seduta Parlamentari tal-lum se tkun l-aħħar waħda għall-Ministru Marie Louise Coleiro Preca, hekk kif illejla se tippreżenta r-riżenja tagħha minn Membru tal-Kamra tad-Deputati biex fi tmiem din il-ġimgħa tinħatar President. Mal-bidu tas-Seduta...>>>


Presidenza elevata mhux biss simbolikament iżda effettivament

Il-Presidenza ta’ Dr George Abela hija taħlita ta’ emozzjonijiet li ħalliet marka rriversibbli, il-Kariga ta’ President kienet elevata mhux biss simbolikament iżda effettivament...>>>


 

Dom Mintoff jirritorna fiċ-ċinema

Dom Communications Ltd bħalissa għadejja bil‑ħidma tagħha dwar il‑film tal‑eks‑Prim Ministru Malti l‑Perit Duminku Mintoff.

Dan il‑film ser ikun film ta’ madwar sagħtejn...>>>

 


Il-Kummissjoni Ewropea bi preparament għal proċeduri legali kontra Malta

Issa uffiċjali. Il-Kummissjoni Ewropea għaddejja bil-preparamenti biex tiftaħ proċeduri legali kontra Malta dwar l-iskema tal-bejgħ taċ-ċittadinanza Maltija u Ewropea...>>>

 


Iktar kritika lill-gvern mill-MUMN

Fejn irid, il-Gvern jinjora lill-Unjoni Ewropea. Imma fuq kwistjonijiet oħra, qed jagħżel li jimxi kelma b'kelma ma' dak li tgħidlu l-Ewropa anke jekk dan ikun ta' detriment għal dawk involuti; fosthom l-infermieri u l-qwiebel...>>>

 


Theddida ta' bomba fil-Qorti - iżda l-impjegati ordnati jibqgħu ġewwa

Mhix xi ħaġa rari li jkun hemm theddida ta' bomba fil-Qorti imma minkejja dan, biex titħares is-sigurta' ta' dawk kollha preżenti, il-bini dejjem jiġi evakwat...>>>


56 sena mill-Break with Britain Resolution ġurnata ta’ importanza kbira għall-pajjiżna- Josef Grech (Għaqda Duminku Mintoff)

Hemm bżonn li l-poplu Malti jiġi mfakkar b’din il-ġrajja importanti meta nhar it-Tnejn 30 ta’ Diċembru 1957, l-Speaker sejjaħ il-Parlament b’urġenza...>>>

 


"Muscat se jkollu jġib ir-riżultati"

Jekk il-Prim Ministru Joseph Muscat ma jirnexxilux jikkonvinċi lill-Unjoni Ewropea biex fil-qasam tal-Immigrazzjoni rregolari is-solidarjeta' bejn il-pajjiżi tal-Ewropa tkun obbligatorja, malli jasal lura Malta irid jagħmel il-kontijiet politiċi...>>>

 


Kunċert misħoq  f’ġieħ Duminku Mintoff

Il-Ġimgħa 13 ta’ Diċembru, 2013 ittella' Kunċert f’ġieħ il-Perit Duminku Mintoff. Dan il-Kunċert itella mill-Banda tal-Għaqda Duminku Mintoff. Fost xogħlijiet li indaqqu f’dan il-Kunċert hemm ix-xogħol mużikali Sena Memorabli 2012 tas-Surmast Carmenu Vella li kien jidderiġi...>>>


Jiġi mniedi l-ewwel mafkar ta’ Duminku Mintoff mill-Għaqda Duminku Mintoff

Fl-Okkażjoni tal-anniversarju tal-festa ta’ Jum ir-Repubblika l-Għaqda Duminku Mintoff nediet l-ewwel mafkar tagħha bl-isem Duminku Mintoff  il-perit ta’ Malta Repubblika li sar mill-iskultur Sergio Gauci...>>>


Il-President jiffirma l-emendi fil-liġi taċ-ċittadinanza

Il-President ta’ Malta George Abela iffirma l-emendi fl-att dwar iċ-ċittadinanza Maltija biex issa l-liġi daħlet fis-seħħ.

Kien id-Deputat Speaker Censu Galea li ħabbar dan waqt il-ftuħ tas-sessjoni plenarja tal-Parlament...>>>

 


Il-Partit Laburista hu galantom miegħu nnifsu bi flus il-poplu

Fir-reazzjoni tiegħu għall-konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista ma ċaħadx li l-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Muscat ftiehem mal-Partit Laburista tal-istess Mexxej Muscat biex akkwista medda art ta’ aktar minn sitt elef metru kwadru f’Pembroke, li b’mod konservattiv tiswa mal-€10 miljun...>>>

Maħtur il-kumitat għan-nofsinhar ta' Malta

Kif tħabbar mill-Prim Ministru din il-ġimgħa fil-Parlament il-Gvern għadu kif ħatar Kunsill Konsultattiv għan-Nofsinhar ta’ Malta li se jkun koordinat mill-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima....>>>


L-Oppożizzjoni ma teskludi xejn jekk il-Gvern Laburista jibqa' jwebbes rasu - Simon Busuttil

L-Oppozizzjoni se tibqa' tfittex il-kunsens dwar l-liġi taċ-Ċittadinanza imma ma teskludi xejn jekk il-Gvern jibqa' jwebbes rasu. 
Dan qalu il-Kap tal-PN Simn Busuttil fi tmien l-Kunsill Generali tal-Partit Nazzjonalista bit-tema tax-Xoghol, is-Serjeta' u l-Identita'...>>> 

 


Il-Kap tal-Oppożizzjoni kien korrett dwar it-tnaqqis fil-baġit

 

Minkejja l-impressjoni li prova jagħti l-Prim Ministru Joseph Muscat fid-diskors tiegħu fil-Parlament nhar it-Tlieta li għadda, l-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kien korrett meta fir-replika tiegħu għall-baġit nhar it-Tnejn, tkellem dwar it-tnaqqis fil-baġit f'numru ta' setturi li huma importanti għall-poplu Malti u Għawdxi...>>>

Il-Ktieb tas-sena “Duminku Mintoff u Mons Mikiel Gonzi”

Duminku Mintoff u Mons. Mikiel Gonzi huma żewġ personaġġi li ddominaw l-istorja ta’ dan il-pajjiż, l-awtur Josef Grech fittex u qalleb kemm seta' biex irnexxilu jwassal il-ktieb il-ġdid tiegħu Duminku Mintoff u Mons. Mikiel Gonzi...>>>


Talba lill-Qorti biex il-konċessjoni pubblika lil Henley & Partners tiġi ddikjarata nulla

Il-kumpanija barranija Arton Capital qed titlob lill-Qorti biex tiddikjara li l-għotja tal-konċessjoni pubblika lil Henley & Partners Holdings Europe Limited hi nulla...>>>


"Il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Prim Ministru għandhom jerfgħu r-responsabbiltà politika" - il-PN

"Il-Partit Nazzjonalista jqis id-deċiżjoni tal-Qorti li ngħatat il-bieraħ dwar il-każ ta’ Norman Vella bħala deċizjoni li tikxef każ ieħor ta’ abbuż ta’ poter mill-Kummissarju tal-Pulizija u mill-Gvern ta’ Muscat...>>>

Akkużata b'misapproprijazzjoni ta’ flus

 

Eleanor Martin ta’ 58 sena ta’ nazzjonalita` Skoċċiża, residenti San Ġiljan tressqet taħt arrest quddiem il-Qorti akkużata li approprijat ruħha...>>>

Raġel li żżewweġ Għarbija bl-għaġġla

Raġel li jbati b’dipressjoni u skiżofrenija, spiċċa telaq lil mara Għarbija li kien iż­żewweġ bil-għaġġla, għaliex kien qed jinqala ġlied bejniethom l-aktar għax il-mara riditu jaqleb ir-reliġjon tie­għu minn Kattoliku għal Musulman. Apparti hekk, kien jinqala ġlied bejn il-koppja fuq l-ikel minħabba r-reliġjon tal-mara...>>>


l-Kap tal-Oppożizzjoni jikseb l-assigurazzjonijiet meħtieġa

F'laqgħa tal-Kumitat tas-Sigurta' Nazzjonali li damet aktar minn sagħtejn, il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ippreżenta punti importanti u t-tħassib tiegħu dwar temi li tqajjmu dan l-aħħar rigward...>>>


 

Il-GWU tifraħ lill-Gvern għall-impenn tiegħu kontra l-prekarjat

Il-General Workers’ Union (GWU) tesprimi s-sodisfazz­jon tagħha li ġew iffissati u mdaħħlin fis-seħħ il-kundizz­jo­nijiet mandatorji għal għoti ta’ tenders mid-Dipartimenti tal-Gvern u minn aġenziji u en­titajiet pubbliċi...>>>


 

Sawwat lil ħabib tiegħu b’lembuba

Raġel 29 ta’ sena ngħata l-libertà bil-kundizzjoni li ma jagħmilx reat ieħor fi żmien tliet snin wara li ammetta fil-Qorti li kisser imnieħer l-għarus tal-eks-sieħba tiegħu permezz ta’ lembuba.,,>>>


 

Il-Ministeru għall-Intern il-moħħ wara t-tneħħija ta' Norman Vella mill-PBS

Il-ġurnalist u l-preżentatur Norman Vella nhar il-Ġimgħa li ġej se jippreżenta l-aħħar programm tiegħu TV HEMM fuq l-istazzjon nazzjonalil...>>>


 

Dr Lawrence Gonzi msemmi għal kandidat fl-elezzjonijiet tal-MEPs

L-ex Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista Dr Lawrence Gonzi huwa msemmi li se jikkontesta l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'Mejju li ġej...>>>

 


Sistema ġdida ta' xiftijiet għall-Pulizija mill-ġimgħa d-dieħla

Shift ġdid li fih il-Pulizija se jibdew jitħaddmu kif hemm bżonn. Dan huwa l-isem li ngħata lix-shift li qed jissejjaħ “as required”...>>>

 


Sospiż għall-għaxar snin u jitħallas mill-MEPA

Impjegat li ilu għaxar snin sospiż mill-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar (MEPA) għamel snin jitħallas mill-awtorità minkejja li ma kienx qiegħed jidħol ix-xogħol. Dan minħabba li kien għaddej proċeduri legali....>>>


Seba' fil-mija b'unknown father

Fost it-trabi kollha li twieldu f'dawn l-aħħar ħames snin, seba' fil-mija ġew imniżżla fuq iċ-ċertifikat tat-twelid fir-Reġistru Pubbliku bħala “father unknown”...>>>

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

© dritt risevat - grajjietmalta.com
r